Güzellik ve moda

9 Yeryüzünde Farklı Kirlilik Çeşitleri- Neleri ve Etkileri?

Pin
Send
Share
Send


Genel olarak, kirlilik, çevremizde bize ciddi bir soruna neden olan ve doğayı olumsuz yönde etkileyen ilave bir madde girişi olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde nüfusun hızla artması nedeniyle, atık ürünlerin miktarı çevrede büyüktür. Çevrenin insan sağlığını ve diğer canlıları olumsuz yönde etkileyen maddelerle kirlenmesi, kirliliğe yol açmaktadır. Çevreyi etkileyen maddeler kirleticidir. Biyobozunur atıklar doğayı etkilemez, fakat biyolojik olarak parçalanamayan atıkların aksine ayrışmazlar, çevre için büyük tehditler.

Kirlilik, ekosistemde ve iklim değişikliğinde yaşam tarzımızı olumsuz yönde etkileyen dengesizliğe neden olmaktadır. Teknolojideki ve modernleşmedeki büyümeyle birlikte, kirlilik insan hastalıklarına yol açan mükemmelleşmiştir. Hayatımızı ciddi şekilde etkileyen birçok çevre türü vardır.

Farklı Kirlilik Listesi Türleri ve Nedenleri, Etkileri ve Önlenmesi:

Farklı kirlilik türlerinin çevreye farklı sebepleri ve etkileri vardır. Kirliliğin detaylı incelenmesi, türlerini, nedenlerini ve çevremize olan etkilerini anlamamıza yardımcı olur.

1. Hava Kirliliği:

Yaş için insan faaliyetleri ve yaşamı konforlu hale getirmek için gelişmeleri havanın kalitesini başka bir şekilde bozmaktadır. Hava, insan çevresinin en önemli bileşenidir.

Hava Kirliliğinin Nedenleri:

 • Fosil yakıtların, biyokütlenin, otomobil egzozunun ve diğerlerinin yanması, karbondioksit, karbon mono oksit, kükürt dioksit ve ayrıca havadaki toksik gazların diğer birçok bileşenini serbest bıraktı.
 • Hava kirliliği kaynaklarının bazıları doğal, bazıları kirletici maddelerden yapılmış. Orman yangınları, volkanik patlama, toz fırtınası, çürüyen organik maddeler doğal kaynaklardan kaynaklanan hava kirliliğinin nedenleridir. Öte yandan, mobil cihazlar, tarım, enerji santralleri vb. Hava kirliliğinin aşılmasına neden olan insan yapımı kaynaklar.

Hava Kirliliğinin Etkileri:

Bu şeyler havayı kirletir ve gün geçtikçe havanın kalitesini yavaşça düşürür. Bunlar hava kirliliğinin başlıca nedenleridir. Havadaki aşırı kirletici maddeler ısınmaya neden olur ve bu da Dünya'nın sıcaklığını yükseltir. Yükselen sıcaklık buzun erimesine ve dolayısıyla deniz seviyesinin yükselmesine neden olur.

Kirleticilerin de bize başka etkileri var. Karbondioksit kandaki oksijenin kapasitesini düşürür, kükürt dioksit ve azot oksitleri bitki ömrünü etkileyen ve toprak kalitesini düşüren asit yağmuruna neden olur. CFC'ler ozon tabakasını tüketerek cilt kanserine neden olur ve başka etkileri de olur. Hava kirliliğini önlemek için önlemler alınmalıdır.

Hava Kirliliği Nasıl Önlenir:

Kirletici yakıtlar yerine güneş enerjisi ve CNG kullanmak, otomatik olarak cep telefonlarını kontrol etmek, fabrikaların bacalarına uygun filtreler sağlamak, havadaki partikül maddeyi veya diğer kirleticileri kontrol etmek için kullanılan önlemlerdir.

Daha fazla gör: Hava Kirliliğinin Farklı Türleri

2. Su Kirliliği:

Su, yaşamın temel ihtiyaçlarından biridir. Dünya yüzeyinin yaklaşık dörtte üçünün su kütleleriyle kaplı olmasına rağmen, bize temiz su bulunması ciddi bir sorun. Su kirliliği, diğer bir ana kirlilik türüdür. Zararlı maddeler su kütlelerine girdiğinde veya su tablasından aşağı sızdığında kirlenir. Birçok maddeyi çözme özelliğine sahiptir. Oksijen gibi çözünmüş gazlar sucul yaşam için esastır.

Su Kirliliğinin Nedenleri:

 • Su, deterjan ve lağım suyunu içeren evsel kaynaklar, gübre ve pestisitler gibi kimyasallar içeren tarımsal atıklar, katı atıklar ve boyalar, gresler, asitler, yağlar vb. Gibi toksik maddeler içeren endüstriyel atıklar gibi farklı kaynaklardan kirlenir.
 • Su kirliliği ciddi sağlık sorunlarına ve ayrıca çevresel bir soruna neden olmaktadır. Organik atıklar dizanteri, sıtma vb. Gibi su kaynaklı hastalıklara neden olur. İnorganik kimyasallar böbrek, üreme sistemi ve insanların solunum sistemini etkiler; sucul bitkilere ve hayvanlara zarar vermek; bitkisel üretimde azalmaya neden olur.

Su Kirliliğinin Etkileri:

Böcek ilacı ve diğer organik çözücüler, insanlarda metabolik düzensizliğe ve kansere neden olmaktadır. Su kütlelerinde hastalığa neden olan mikroplar sarılık, hepatit, dizanteri ve diğer hastalıklara neden olur.

Su kütlelerinde bulunan yağ depolarından çıkan yağ uzun süreli hasara neden olur. Bu insan hatası veya güneş ışınlarının ve havanın içeri girmesini engelleyen ve böylece sudaki yaşamı engelleyen doğal bir sorun olabilir.

Su Kirliliği Nasıl Önlenir:

Bu kirlilik, müstakil evler için ayrı atık su tankları kullanarak, deterjan kullanımını en aza indirerek, atıkları arıtmadan önce endüstriyel veya evsel atıkları işlemden geçirerek, atık su arıtma tesislerini ve daha birçok şeyi kullanarak kontrol edilebilir.

Daha fazla gör: Su Kirliliği Çeşitleri

3. Toprak Kirliliği:

Diğer birçok kirlilik türü arasında, toprak kirliliği veya toprak kirliliği bir sonrakidir. Toprak önemli doğal kaynaklardan biridir. Toprak, birçok hayvana barınak sağlar ve temel ihtiyaçlarımızı elde ettiğimiz bitkilerin büyümesini destekler. Bazı zararlı maddeler toprakla karıştığında toprak da zararlı ve kirlenir.

Toprak Kirliliğinin Nedenleri ve Kaynağı:

 • Toprak kirliliğine yol açan birçok kirletici vardır. Aşırı gübre kullanımı toprağı kirletiyor. Topraktan gelen azot bileşiği, bitkilerin besinleri türetmelerine elverişsiz kılar.
 • Endüstriyel atık sular, toprağa atık su ile giren ve toprağı kısır yapan zararlı kimyasallar içerir.

Toprak Kirliliğinin Etkisi:

Endüstriyel atık dökümleri toprağın kalitesini düşürür ve o bölgedeki doğal bitki örtüsüne zarar verir. Ormansızlaşma toprağı kullanır ve toprak erozyonuna yol açar.

Toprak Kirliliği Nasıl Önlenir:

Katı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi sıhhi atık depolama alanlarında yapılmalıdır. Endüstriyel atıkların uygun şekilde arıtılmadan boşaltılması yapılmamalıdır. Daha fazla ağaç dikilmesi toprak erozyonuna yol açmaz. Kimyasal gübreler veya gübreler yerine daha fazla organik gübrelerin kullanılması gerekir.

4. Gürültü Kirliliği:

Gürültü, son zamanlarda başka bir kirlilik yoluna neden olmaktadır. Bu, daha çok kentsel bir kirliliktir. Modernleşme ve gelişme nedeniyle, ciddi çevresel tepkiler var. Gürültü, çevremizdeki istenmeyen bir sestir. Bu insanlar üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Endüstri, makine ve teknolojilerin gelişmesi nedeniyle modern yaşamın derinliklerine nüfuz etmiştir. Gürültü, insan yaşamının huzurunu bozar. Yüksek sesler ve sesler fabrikalarda, yollarda, uçaklarda veya pazarlarda meydana gelir. Ses yoğunluğu desibel (dB) olarak adlandırılan birimde ölçülür. Sistemimiz için 80 dB'nin üzerindeki ses gürültü kirliliğine neden oluyor.

Gürültü Kirliliğinin Nedenleri:

Çeşitli kaynaklar doğal olabilir veya insan yapımı gürültü kirliliğine neden olabilir.

 • Araç kornaları, otomobil cepleri, uçaklar, hoparlörler, sirenler, hoparlörler ve hatta bağırmalar gibi insan yapımı kaynaklar gürültü kirliliğine neden olmaktadır. Gürültü gibi doğal bir kaynak bir tür gürültü kirliliğine neden olur.
 • Uçak, yol seslerinden daha fazla rahatsızlığa neden olur. Hava trafiği çok daha yüksek bir düzeyde arttı. Sadece insan iletişimini rahatsız etmekle kalmaz, aynı zamanda kalıcı olarak işitmeye zarar veren yüksek jet uçakları üreten yüksek ses.

Gürültü Kirliliğinin Etkisi:

Büyük şehirlerde gürültü seviyesi oldukça yüksektir; bu da baş ağrısı, yüksek tansiyon ve işitme sorunlarına neden olur. Gürültü ayrıca kalp atış hızını artıran strese, kaygıya neden olur. Sürekli gürültüye maruz kalma uykusuzluğa ve hipertansiyona neden olur. Yüksek yoğunluklu seslere maruz kalan kişiler bile rahatsız edilmekte ve ülser geliştirmektedir. Kalıcı gürültü kirliliği sinir krizi ve ciddi sinir sorunlarına neden olur. Bütün bunlar bizi etkiler ve üzerimizde ciddi bir etkisi olacaktır.

Gürültü Kirliliği Nasıl Önlenir:

Gürültü kirliliğini azaltmak için bazı eylemler yapmamız gerekiyor. Hoparlörlerin gece geç saatlerde ve sabah erken saatlerinde kullanılmaması ve ayrıca günün herhangi bir saatinde düşük ses yoğunluğunun sürdürülmemesi gerekir. Gereksiz korna kullanımı kısıtlanmalıdır.

Araçlar uygun susturucular kullanmalıdır. Gürültülü araçların konutlara girmesine izin verilmemelidir. Pencerelerdeki kalın cam paneller gürültü kirliliğini daha büyük oranda azaltmaktadır. Ağaçlar sesleri emer, bu yüzden ağaç dikmek gürültü kirliliğinin derecesini azaltmaya yardımcı olur.

5. Radyoaktif Kirlilik:

En tehlikeli ve tehlikeli kirlilik türlerinden biri radyoaktif kirliliktir. Radyoaktif kirlilik nükleer santrallerden kaynaklanıyor.

Radyoaktif Kirlenmenin Nedenleri:

 • Bir nükleer santralde uygun bir koruma yoksa veya enerji arızalandığında, radyoaktif kirlenmeye yol açar. Nükleer santralde, radyoaktif maddelerin nükleer fisyonu yapılır.
 • Radyoaktif metaller beta ışınları ve gama ışınları gibi zararlı ışınları serbest bırakarak parçalanır.
 • Radyoaktif kirlilik, reaktörlerin kirlenmeye yol açabilecek nükleer santrallerde hasar görmesi ve bunun etkilerinin yıllarca sürmesi veya atıkların bitkiden toprağa veya su kütlelerine atılması sonucu meydana gelebilir.

İnsanlar Üzerindeki Etkileri:

Radyoaktif maddeler sağlığımızı etkiler. Kirliliği, kanser, körlük, kısırlık gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olmakta, toprağı, suyu ve havayı etkilemekte ve aynı zamanda doğum sırasındaki kusurları da beraberinde getirmektedir.

Radyoaktif Kirlenmeyi Önleme:

 • Bu santrallerin yerleşim yerlerinden çok uzakta yapılması ve radyasyonların dışarıya çıkmaması ve uygun bertarafın yüksek olması için daha geniş duvarlar inşa ederek koruma alınması gerekir.
 • Kazalar olabilir, bu nedenle bu tesislerde çalışan işçilerin ekstra koruma alması gerekir. Atık veya nihai ürün kurşun şeklinde gelir, aksi halde kirlenmeye yol açan toprak ve su içinde karışacak şekilde doğru şekilde atılması gerekir.

6. Işık Kirliliği:

Bu kirlilik, çevremizdeki gereksiz ışıklardan kaynaklanmaktadır. Gereksiz ışıklar ve aydınlatmak için daha fazla enerji kullanmak, iş için minimum ışık enerjisi kullanmak yerine ışık kirliliğine neden olur.

Işık Kirliliğinin Nedenleri:

 • Gece boyunca gökyüzünün parlaması yıldız ve gezegenlerin uygunsuz ışıklandırmayla görünmesini sağlar. Bu, astronomik fenomenlerin gözlemlenmesini ve görülmesini zorlaştırır.
 • Sokak lambaları birbiri ardına sırayla dizilmiş, ışık enerjisi miktarını arttırmıştır.

Bu sadece hafif kirlenmeye neden olmakla kalmaz, aynı zamanda enerji israfına da yol açar. Parlak ışıklar çoğunlukla büyük şehirlerde ve özel fonksiyonlarda kullanılır. Aşırı yıldırım, reklam panolarında ve geceleri herhangi bir spor etkinliğinde de görülür. Aşırı ışık gözümüze ve özellikle de retinamıza baskı yapıyor.

İnsanlar Üzerindeki Etkisi:

 • Bu kadar yüksek ışık voltları baş ağrılarına ve migren sorunlarına yol açacaktır.
 • İnsan sağlığı ve uyku döngüleri bu kirlenmenin önüne geçecek.

Işık Kirliliğini Nasıl Önleriz:

 • Sokakların ve yolların aydınlatıldığından emin olarak ışığın minimal kullanılması gerekir.
 • Düşük volt ışık tercih edilen bir seçenek olabilir.

7. Termal Kirlilik:

Aynı zamanda ısı kirliliği olarak da adlandırılabilir. Bu, temel olarak Dünya yüzeyinin sıcaklığını artırarak küresel ısınmaya yol açar.

Termal Kirliliğin Nedenleri:

 • Uzun bir süre boyunca değişikliklere yol açar. Hava kirliliği, ormansızlaşma ve endüstriyel tesisler, Dünya'nın ısısını doğurarak bazı önemli sorunlara yol açan sıcaklığını arttırmıştır.
 • İklimdeki sert bir değişim, vahşi yaşamın tükenmesine yol açar.
 • Ortamdaki artan karbondioksit miktarı sıcaklığı yükseltti. Bu nedenle, karbondioksit popüler olarak sera gazı olarak bilinir. Kutup Bölgelerinde buzun erimesi su seviyelerini yükseltti.
 • Termal kirlilik, hava kirliliğinin bir etkisidir. Kömürün, petrolün ve gazların yanması zararlı gazların üretimine yol açmıştır.

İnsanlar Üzerindeki Etkisi:

Bu tür bir kirlenmede, bazı gazların sıcaklığın yükselmesinde kendine has bir özelliği vardır. Göller, atık ürünlerin elden çıkarılmasından dolayı ısınmaya başlayacak ve bu da sudaki yaşamı engellemektedir. Artan sıcaklık, bölgedeki bitki yaşamını da etkileyen habitatlarda rahatsızlığa neden olur.

Termal Kirlenmeyi Önleme:

 • Kıyı boyunca ağaç dikmek bir çözümdür.
 • Erozyonu önlemek için dairesel sürme
 • Su dışında alternatif soğutma maddelerinin kullanılması.

8. Kimyasal Kirlilik:

Kimyasal kirlilik esas olarak endüstriyel atıklardan kaynaklanmaktadır. Çöp alanlarından ve madenlerden kimyasal madde sızması kimyasal kirliliğe neden olmaktadır.

Kimyasal Kirliliğin Nedenleri:

 • Boyalar, yağlar, gresler vb. Gibi kimyasallar doğru işlem görmeden endüstriyel atık olarak ortaya çıkar. Kimyasal kirlilik aynı zamanda hava kirliliğine de yol açar ve havada da görülür.
 • Yanma, atmosferdeki spesifik hava kirleticilerindeki kimyasal kirleticileri serbest bırakır. Bu, teknolojik gelişmeler ve sanayi sektörünün büyümesi nedeniyle son zamanlarda önemli bir konudur.

Kimyasal Kirliliğin Etkisi:

Kimyasallar ayrıca bitkilere verilen böcek ilaçlarından ve gübrelerden de elde edilir. Ancak bunlar bizi ve ayrıca bitkiler üzerinde olumsuz etkide bulunacak ve bu da bizi etkileyecektir.

Kimyasal Kirlenmeyi Önleme:

Organik gübreler tercih edilir. İnorganik atıklar veya kimyasallar bizim için ve ayrıca çevremiz için son derece tehlikelidir.

 Daha fazla gör: Ağaç Türleri

9. Görsel Kirlilik:

Çekici olmayan ve istenmeyen görsel hasarların herhangi biri görsel kirlenmeye neden olur. Bu farklı kirlilik oldukça yenidir ve birçok rahatsızlığa yol açmıştır.

Görsel Kirlenmenin Nedenleri:

Yollardaki birikintilerin, grafiti veya kayaların veya ağaçların oyulması, çevredeki çöplerin, terk edilmiş evlerin ve gökdelenlerin görsel kirlenmeye neden olduğu düşünülmektedir.

Gökdelenler doğal görüşü engellemekte ve bu alanda ormansızlaşmaya yol açmaktadır. Görsel kirlilik çirkin ve sinir bozucu olarak kabul edilir. Doğal çevre görüşünden mahrum kaldığımız için, bunun da bize iç karartıcı bir etkisi var.

Görsel Kirliliğin Etkisi:

Görsel kirlilik gereksiz bir zorlama emri vererek göze etki eder. Aynı zamanda manzaranın tadını çıkarmaktan mahrumdur. Çevrede zararlı değişiklikler yaparak nüfusun görsel alanlarını rahatsız eder.

Görsel Kirliliği Nasıl Önleriz:

Görsel kirlenmeyi önlemenin en kolay yollarından bazıları şunlardır.

 • Reklam panolarının veya istiflerin yalnızca belirli bir süre asılmasına izin vererek
 • Sadece bir gerçeğe ait bilgiyi sağlayarak yerleşim bölgelerine asılır.
 • Telleri gererek insanların iyi bir görüş elde etmesini sağlayın.

Kirlilik çevremize büyük zarar vermektedir. Temiz bir çevre, daha iyi bir yaşam ortamı elde etmek ve hastalıklardan arındırmak için kendimiz bu koşullardan korunmak için harekete geçmek zorundayız. Uygun atık yöntemleriyle ve uygun arıtma işlemleriyle kirleticileri kaynağından azaltmalı ve yok etmeliyiz. Son zamanlarda, kirlilik oranını azaltmak için hükümetler tarafından birkaç yasa çıkarılmıştır. Hafif veya yoğun olsun, farklı kirlilik türlerinin toplumun evriminde oynayacağı bir rol vardır.

Pin
Send
Share
Send